1. <center id="hu4rz"></center>

  2. <object id="hu4rz"></object>
   <big id="hu4rz"></big>

   2021屆七年級2018年度全國中學生英語能力競賽喜報

   [日期:2019-03-21] 作者:教科室 次瀏覽 [字體: ]

          2018年度全國中學生英語能力競賽成績揭曉,我校2021屆七年級104人取得優異成績,4人榮獲全國一等獎,8人榮獲全國二等獎,15人榮獲全國三等獎,17人榮獲省一等獎,26人榮獲省二等獎,34人榮獲省三等獎。

   班級 學生姓名 指導教師 獲獎等級
   2021屆01班 王姝雯 周艷 全國1等獎
   2021屆02班  尼瑪翁博 劉巧 全國1等獎
   2021屆06班 鐘天愛 袁勇 全國1等獎
   2021屆06班 蔡孟君 袁勇 全國1等獎
   2021屆01班 王希 周艷 全國2等獎
   2021屆02班 李欣雅 劉巧 全國2等獎
   2021屆03班 何佳燦 吳娟 全國2等獎
   2021屆05班  劉睿斯琪 屈燕 全國2等獎
   2021屆07班  張明悅 袁杰 全國2等獎
   2021屆09班 登孜格勒 余弟惠 全國2等獎
   2021屆10班 杜佳怡 趙敏 全國2等獎
   2021屆11班  高范鋮旭 任燕 全國2等獎
   2021屆03班  陳子逸 吳娟 全國3等獎
   2021屆04班 周德菁 葉朗 全國3等獎
   2021屆04班  楊毅 葉朗 全國3等獎
   2021屆05班  嚴可雯 屈燕 全國3等獎
   2021屆08班 徐雅琪 袁杰 全國3等獎
   2021屆12班 李子晞 王華 全國3等獎
   2021屆13班 吳雪蛾 趙敏 全國3等獎
   2021屆14班 譚潤鑫 任燕 全國3等獎
   2021屆15班 鄧皓軒 余弟惠 全國3等獎
   2021屆16班 楊镕豪 孫婷婷 全國3等獎
   2021屆17班  魏玉軒 楊慧 全國3等獎
   2021屆18班 楊財坤 石紅薇 全國3等獎
   2021屆18班 曾宇鑫 石紅薇 全國3等獎
   2021屆19班 沈一菲 胡利梅 全國3等獎
   2021屆20班 楊嘉豪 蘇洪梅 全國3等獎
   2021屆01班 魯喻 周艷 省1等獎
   2021屆02班 高若云 劉巧 省1等獎
   2021屆03班 喻茜蔓 吳娟 省1等獎
   2021屆04班 蔣詩琴 葉朗 省1等獎
   2021屆05班 楊鴻鑫 屈燕 省1等獎
   2021屆06班 熊睿雅 袁勇 省1等獎
   2021屆07班 青晨 袁杰 省1等獎
   2021屆08班 楊森垚 袁杰 省1等獎
   2021屆09班 余浩洋 余弟惠 省1等獎
   2021屆10班 廖鑫博 趙敏 省1等獎
   2021屆11班 王丞一 任燕 省1等獎
   2021屆12班 方翰宇 王華 省1等獎
   2021屆13班 高海燕 趙敏 省1等獎
   2021屆14班 徐博文 任燕 省1等獎
   2021屆15班 鄧梓希 余弟惠 省1等獎
   2021屆16班 楊雅文 孫婷婷 省1等獎
   2021屆20班 盧葦葉 蘇洪梅 省1等獎
   2021屆01班 梁燦 周艷 省2等獎
   2021屆02班 鄧宇鑫 劉巧 省2等獎
   2021屆03班 卞帥 吳娟 省2等獎
   2021屆04班 葉希賢 葉朗 省2等獎
   2021屆05班 楊萌琦 屈燕 省2等獎
   2021屆06班 楊雨微 袁勇 省2等獎
   2021屆07班 李林燦 袁杰 省2等獎
   2021屆07班 董皓天 袁杰 省2等獎
   2021屆08班 唐鴻宇 袁杰 省2等獎
   2021屆08班 張茜茜 袁杰 省2等獎
   2021屆09班 李錦媛 余弟惠 省2等獎
   2021屆09班 闞心婕 余弟惠 省2等獎
   2021屆10班 彭養浩 趙敏 省2等獎
   2021屆10班 李昱霏 趙敏 省2等獎
   2021屆11班 李佳恒 任燕 省2等獎
   2021屆11班 付天宇 任燕 省2等獎
   2021屆12班 成敏慧 王華 省2等獎
   2021屆12班 昝鵬 王華 省2等獎
   2021屆13班 謝湘 趙敏 省2等獎
   2021屆14班 張健豪 任燕 省2等獎
   2021屆15班 陳鈺瀟 余弟惠 省2等獎
   2021屆16班 吳若涵 孫婷婷 省2等獎
   2021屆17班 李悅綺 楊慧 省2等獎
   2021屆18班 戴馨 石紅薇 省2等獎
   2021屆19班 程? 胡利梅 省2等獎
   2021屆20班 趙小涵 蘇洪梅 省2等獎
   2021屆01班 莫杭蓉 周艷 省3等獎
   2021屆01班 李鴻康 周艷 省3等獎
   2021屆02班 王平濤 劉巧 省3等獎
   2021屆02班 李子瑄 劉巧 省3等獎
   2021屆03班 吳雨桐 吳娟 省3等獎
   2021屆03班 彭冠華 吳娟 省3等獎
   2021屆04班 余震洋 葉朗 省3等獎
   2021屆04班 徐怡萱 葉朗 省3等獎
   2021屆05班 李趣 屈燕 省3等獎
   2021屆05班 蔣金展 屈燕 省3等獎
   2021屆06班 黃涔婧 袁勇 省3等獎
   2021屆06班 周子涵 袁勇 省3等獎
   2021屆07班 沈柏宇 袁杰 省3等獎
   2021屆07班 彭飛宇 袁杰 省3等獎
   2021屆08班 鐘安程   袁杰 省3等獎
   2021屆08班 廖酉杭 袁杰 省3等獎
   2021屆09班 涂儒丁 余弟惠 省3等獎
   2021屆09班 韓宗均 余弟惠 省3等獎
   2021屆10班 蘇婧倚 趙敏 省3等獎
   2021屆10班 楊智涵 趙敏 省3等獎
   2021屆11班 廖俊銅 任燕 省3等獎
   2021屆11班 龍思羽 任燕 省3等獎
   2021屆12班 張家瑞 王華 省3等獎
   2021屆12班 王籽然 王華 省3等獎
   2021屆13班 魯小瑜 趙敏 省3等獎
   2021屆13班 何奕蒙 趙敏 省3等獎
   2021屆14班 劉厲行 任燕 省3等獎
   2021屆14班 徐悅陽 任燕 省3等獎
   2021屆15班 陳家樂 余弟惠 省3等獎
   2021屆15班 陳冰嫻 余弟惠 省3等獎
   2021屆16班 楊青鷺 孫婷婷 省3等獎
   2021屆16班 林璽 孫婷婷 省3等獎
   2021屆17班 黃欣月 楊慧 省3等獎
   2021屆19班 付希鵬 胡利梅

   省3等獎

    

    

    

   WWW.1140P.COM